081-6813109 eqgroup1@gmail.com

 ฉัตรชัย ตันติวัฒนา

การศึกษา 

– ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประสบการณ์การทำงาน 

– หัวหน้าชุดวิทยากรนำชม “โครงการ นำนักเรียนเรียนรู้สวนสัตว์เชียงใหม่ ” จำนวน 20,000 คน ทั่วภาคเหนือ

– ผู้จัดการ หจก.เอสบีเนเจอร์ไลท์เวิลด์ : จำหน่ายสินค้าประเภทสาหร่ายสไปรูลิน่า

– Freelance จัดกิจกรรมนันทนาการ จัดค่าย จัดแรลลี่ วอล์คแรลลี่ / วิทยากรบรรยายพิเศษ

ประสบการณ์ด้านกิจกรรมนันทนาการ 

– ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ รายการตามฝันคนพันธุ์ A ทางช่อง 9 modern nine TV

– ผู้จัดค่าย “สนุกเที่ยว สนุกรู้ อู่อารยธรรมอีสาน” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

– วิทยากรฝึกอบรม “เทคนิคการนำกิจกรรมอย่างมืออาชีพ” ให้กับ บ.คุมอง (ไทยแลนด์) และสถาบันการศึกษาต่างๆ

– ผู้นำกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ

– ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ นำท่องเที่ยว

– ผู้นำกิจกรรมให้กับภาครัฐและเอกชนต่างๆมากมาย อาทิ รพ.ลำพูน / ม.เกษตรศาสตร์ / ม.พายัพ / บ.ทาคาโนะ จำกัด